skautky a skauti
Plzeňského kraje

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Junácký kraj

Celý název: Junák - český skaut, Plzeňský kraj, z. s.
IČO: 70848556
Sídlo: Františkánská 123/16, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Marek LUKÁŠ
Email: krjplzen@skaut.cz
Telefon: +420 777 126 539

Aktuality

Partneři