Řád stříbrné lilie putuje do Plzně

 

Po zahájení setkání krátce promluvil br. Petr Náhlík – Vokoun, náměstek plzeňského primátora, význam vyznamenání připomněla ses. Hana Dvořáková, seniorka Sboru nositelek ŘST. Řád stříbrného trojlístku ses. Vojáčkové předala a jako první jí také pogratulovala náčelní Eva Měřínská, krátký projev přednesli také br. Marek Lukáš, předseda KRJ Plzeňského kraje a br. Jan Kacerovský – Akéla za oblast Bílého orla. Dalšími hosty a gratulanty byly další nositelky Řádu stříbrného trojlístku, členky a členové Svojsíkova oddílu a další zástupci plzeňského skautingu.

Jana Vojáčková, skautskou přezdívkou Uhlík, se narodila v roce 1931 v Plzni. V roce 1945, jako čtrnáctiletá, vstoupila do katolického 12. oddílu, brzy však přestoupila do 27. oddílu, kam chodily její kamarádky ze třídy. S tímto oddílem se zúčastnila táborů v letech 1947, 1948 a také v roce 1949.

Po zákazu skautingu v r. 1950 u sebe ukryla některé věci z klubovny, mj. Knappův štít. V roce 1950 ale odešla do Prahy, kde pracovala jako účetní, a ztratila tak dočasně kontakt se svými přáteli z oddílu. V r. 1968 se ses. Vojáčková se podílela na obnovení skautingu v Plzni, založila dívčí oddíl Bílá střelka. Oddílu věnovala během následujících dvou let velké úsilí. Oddílu se podařilo postavit klubovnu, kam denně chodila po práci připravovat program a plánovat oddílové akce. Její práce se odrazila i na výsledcích v závodech, její skautky vyhrály krajské kolo Svojsíkova závodu v roce 1969, o rok později se její světlušky celostátního kola již zúčastnit nestihly. Po té již přišel další zákaz skautingu – po dohodě s rodiči oddíl ve své činnosti nepokračoval, nicméně část dětí přešla do lyžařského oddílu Josefa Lišky, který byl do určité míry „skautský“.

V roce 1989 se Jana Vojáčková opět podílela na obnovení „svého“ oddílu, který změnil název na 53. oddíl Šedá střelka a působila jako zástupkyně vedoucí oddílu. V současné době dále působí v Kmeni dospělých.

 

Zdroj: krizovatka.skaut.cz