Plzeňský kraj | kraj šesti řek | Junák - český skaut, Plzeňský kraj, z.s.

Historická pečeť města Plzně

Dne 28. 10. 2015 obdržel na slavnostním shromáždění u příležitosti 97. výročí založení Československa bratr Ing. Jaroslav Mašek – Hadži  od primátora Historickou pečeť města Plzně.

 Ing. Jaroslav Mašek,

který v letošním březnu oslavil 87. narozeniny, již od svých studentských let velmi intenzívně pracoval ve skautské organizaci v Plzni. V květnu 1945 se podílel na obnově města poničeného válkou, v červnu 1945 se stal zakladatelem junáckého oddílu později známého pod názvem Bílá střela. Oddíl vedl do roku 1950, kdy byl Junák rozpuštěn komunistickou mocí.  Skautskou výchovu a formaci uplatňoval i v dalších letech při práci s mládeží v TJ Lokomotiva. Za svoji činnost během květnových dnů 1945 získal v roce 1947 bronzový stupeň ocenění Junácký kříž „Za vlast 1939 -1945“.

Po studiu na Střední průmyslové škole stavební v Plzni vystudoval České vysoké učení technické v Praze a pracoval jako projektant v Praze. V roce 1953 založil v Praze při TJ Dynamo ilegální junácký oddíl a vedl jej do roku 1958. Dne 22. dubna 1960 byl odsouzen podle § 79a/1 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců nepodmíněně za to, že „pod rouškou tělovýchovné organizace Lokomotiva Plzeň a TJ Dynamo Praha pokračoval v činnosti rozpuštěné skautské organizace Junák“ a za to, že „svěřenou mládež vychovával v duchu nepřátelském lidově demokratickému státnímu zřízení.“

V souvislosti se schválením nové socialistické ústavy, která v roce 1960 změnila název státu na „Československá socialistická republika“ a zavedla „vedoucí úlohu KSČ“ byl Ing. Mašek amnestován, ale zároveň propuštěn ze zaměstnání.

 

Ing. Mašek se stal vůdcem plzeňského junáckého oddílu Bílá střela opět na jaře roku 1968, a vedl jej až do dalšího zákazu junácké organizace v září 1970. Jeho obětavá a v tehdejších poměrech velmi nelehká práce v junáckém hnutí byla v roce 1968 oceněna medailí „Za službu vlasti“.

V osmdesátých letech Ing. Mašek vyučoval na Střední průmyslové škole stavební v Plzni. Po listopadové revoluci v roce 1989 se podílel na obnovení junácké organizace v Plzni a do obnovy 55. junáckého oddílu Bílá střela. Jako jeden z mála junáckých vůdců v Plzni se stal držitelem nejvyšších oldskautských ocenění – nejprve v roce 2000 bronzové a poté v roce 2010 stříbrné medaile Syrinx.

 

Po roce 1989 se Ing. Mašek zapojil také do komunální politiky v Plzni a počátkem roku 1990 byl navržen a kooptován do Zastupitelstva města Plzně. Dne 2. března 1990 byl zvolen náměstkem primátora města Plzně. Jako náměstek primátora inicioval vznik partnerské smlouvy s prvním zahraničním městem – s japonským městem Takasaki, která byla uzavřena před pětadvaceti lety dne 1. srpna 1990.

S výjimkou komunistickou mocí vynucených přestávek se Ing. Mašek výchově junácké mládeže v Plzni věnoval více než 70 let a jeho činnost v junáckém hnutí pokračuje i v současnosti.

 


Archiv zpráv

FLASTR 2018 se blíží

 Blíží se začátek zaří 2018 a s ním i Zdravotnický kurz FLASTR.celá zpráva

Roverské setkání ROuRA 2018

Plzeňský kraj letos poprvé pořádá roverské setkání ROuRA.celá zpráva

Opravdu skautský ples 2018

Ani v roce 2018 nebude v plzeňské plesové nabídce chybět tradiční Opravdu skautský ples, neboli jedinečná akce, na které se sejdou skauti z celého Plzeňského kraje ve společenském.celá zpráva


Junák - český skaut, z. s.  |   Krajská rada Junáka Plzeňského kraje | ADMIN |  RSS
Maple webdesign