Plzeňský kraj | kraj šesti řek | Junák - český skaut, Plzeňský kraj, z.s.

Století českého skautingu připomene výstava

Výstava s názvem „100 let českého skautingu" umožní veřejnosti zhlédnout sbírkové exponáty, dokumenty a fotografie z počátků vzniku skautingu ještě za Rakousko - Uherska. Představuje nejen období rozkvětu českého Junáka za první republiky, ale i jeho trojí zákaz a trojí obnovu a konečně více než dvacetiletou nepřerušenou činnost současného skautingu v České republice až do roku 2012. 

Junák se na výstavě prezentuje i jako současná moderní organizace, která spolčuje děti, mládež i dospělé. Za dobu jeho existence skautingem prošla řada generací. Skautské oddíly také působily a působí v řadě měst a obcí Plzeňského kraje. Mnozí z návštěvníků si mohou díky výstavě připomenout své působení ve skautském oddíle. Dnes má organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR více než 45 000 členů a je největší organizací dětí a mládeže v České republice. Po celém světě má skautské hnutí přes 40 milionů členů a za dobu její existence jí prošlo přes půl miliardy lidí. Junák je členem mezinárodních skautských organizací a aktivně se účastní mezinárodních setkání nazývaných jamboree.

Ryze českým vynálezem, který ve světě nemá obdoby, je skautská stanová podsada určená pro letní táboření. Tu skauti užívají do dnešních dob a podsada také tvoří úvodní motiv ve vstupní části muzea. Mnoho cenných historických předmětů se díky zabavování majetku skautům v totalitních režimech nezachovalo, o to cennější jsou sbírkové předměty, které se podařilo zachránit. „Mezi nimi jsou třeba historické předměty z let 1911 – 1919, Kodetův pohár ze skautských závodů „Napříč Brdami“ z roku 1936, cenu z Knappova memoriálu 1947, historické kroniky z třicátých let, kroje, odznaky, plakety, mince a mnohé další,“ říká kurátor výstavy Milan Sladký.

Atmosféru výstavy dokreslují dobové fotografie a filmy jak z historie, tak i ze současnosti, které zde budou promítány. Junák v roce 2012 vykročil do dalšího století své existence. Snahou výstavy je připomenout návštěvníkům, že i současný Junák je moderním organizací, který dokáže oslovit řadu mladých lidí. ¨

Zveme všechny zájemce z řad veřejnosti i skautských oddílů do Národopisného muzea Plzeňska, nám. Republiky 13 v Plzni. Výstava se koná ve dnech 13. 4. – 27. 5. 2012. www.skaut.cz www.krjplzen.cz


Archiv zpráv

FLASTR 2018 se blíží

 Blíží se začátek zaří 2018 a s ním i Zdravotnický kurz FLASTR.celá zpráva

Roverské setkání ROuRA 2018

Plzeňský kraj letos poprvé pořádá roverské setkání ROuRA.celá zpráva

Opravdu skautský ples 2018

Ani v roce 2018 nebude v plzeňské plesové nabídce chybět tradiční Opravdu skautský ples, neboli jedinečná akce, na které se sejdou skauti z celého Plzeňského kraje ve společenském.celá zpráva


Junák - český skaut, z. s.  |   Krajská rada Junáka Plzeňského kraje | ADMIN |  RSS
Maple webdesign