Plzeňský kraj | kraj šesti řek | Junák - český skaut, Plzeňský kraj, z.s.

Usnesení KRJ PK ve věci zamítnutí pořadatelství Obrok 2013

Krajská rada Junáka Plzeňského kraje na svém 96. jednání vzala na vědomí rozhodnutí Výkonné rady Junáka ve věci pořadatelství Obroku 2013, zaštítěného plzeňským krajem a pod vedením bratra Martina Štěrby - Agiho. 

I přesto, že toto rozhodnutí v celé jeho šíři akceptujeme a přijímáme, stejně tak důvody, které VRJ k zamítavému stanovisku vedly, za bratrem Štěrbou, jeho prací v Krajské radě Junáka i Junáku samotném, stojíme. Jeho příkladnou práci v KRJ, stejně jako dosavadní působení v rámci pořádání velkých akcí národní úrovně v Junáku, považujeme za kvalifikaci dostatečnou pro pořádání akcí podobného druhu a rozsahu. Případné neuskutečnění akce Obrok v roce 2013, a tedy nepodpoření nového roverského programu, stejně jako zmar práce přípravného týmu pro akci Obrok 2013 vnímáme - ve chvíli kdy projekt nemá ve výběru protikandidáta - jako nešťastné řešení.


Archiv zpráv

FLASTR 2018 se blíží

 Blíží se začátek zaří 2018 a s ním i Zdravotnický kurz FLASTR.celá zpráva

Roverské setkání ROuRA 2018

Plzeňský kraj letos poprvé pořádá roverské setkání ROuRA.celá zpráva

Opravdu skautský ples 2018

Ani v roce 2018 nebude v plzeňské plesové nabídce chybět tradiční Opravdu skautský ples, neboli jedinečná akce, na které se sejdou skauti z celého Plzeňského kraje ve společenském.celá zpráva


Junák - český skaut, z. s.  |   Krajská rada Junáka Plzeňského kraje | ADMIN |  RSS
Maple webdesign