3.10.2018

Zdravotnický kurz FLASTR

Všeobecné informace

Cílem zdravotnického kurzu je připravit účastníka na to, aby dokázal poskytnout první pomoc, zajistit základní péči o zdraví všech účastníků na akcích coby zdravotník zotavovacích akcí (ZZA).

Aktuality do e-mailu

Přidejte svůj e-mail, pokud chcete dostávat informace o akcích a důležitých novinkách.

Připravujeme

  • Flastr 2022 – postgraduál (doškolovací kurz ZZA | 8 hodin | 1 den)
  • Flastřík 2022 (víkendový kurz pro starší skautky a skauty)
  • Flastr 2022 (ZZA | 40 hodin | 3 víkendy)

Aktuální kurz

Proběhlo

  • Flastr 2021 (ZZA | 40 hodin | 2 víkendy)
  • Flastr 2021 – online – ZRUŠENO! (ZZA | 40 hodin | distančně + 1 víkend)
  • Flastr 2020 – ZRUŠENO! (ZZA | 40 hodin | 3 víkendy)
  • Flastr 2020 – postgraduál (doškolovací kurz ZZA | 8 hodin | 1 den)
  • Flsatr 2019 (ZZA | 40 hodin | 3 víkendy září až listopad)
  • Flastřík 2019 (víkendový kurz pro starší skautky a skauty – pilotní projekt)

Kurz zdravotník zotavovacích akcí

je definovaný ministerskou vyhláškou (rozsah min. 40 hodin), na jehož konci obdrží absolvent osvědčení o kvalifikaci ZZA.

S osvědčením získá absolvent i časově omezené oprávnění k výkonu funkce zdravotníka, které platí po dobu 4 let od data získání osvědčení. Po uplynutí lhůty je nutné si oprávnění prodloužit doškolovacím kurzem, aby mohl dotyčný na akcích Junáka zastávat funkci zdravotníka.

Zdravotnického kurzu se mohou zúčastnit i nečlenové Junáka starší 16-ti let (zdravotníkem ovšem může být jen osoba starší 18-ti let).

Doškolovací kurz zdravotníka zotavovacích akcí

prodlužuje platnost oprávnění k výkonu funkce zdravotníka o další 4 roky. Doškolení má časový rozsah min. 8 hodin. Po uplynutí 6 let od získání osvědčení nelze doškolovací kurz absolvovat, dotyčný se musí přihlásit opět na 40-hodinový kurz zdravotník zotavovacích akcí. Účastník musí být plnoletý.

 Důležité dokumenty