Plzeňský kraj | kraj šesti řek | Junák - český skaut, Plzeňský kraj, z.s.

Říkají o skautingu

Václav havel

bývalý prezident ČR

Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjížděl řeky a prožíval podobná dobrodružství jako vy. Vím, co vše pro vás skauting znamená, a raduji se z toho, že jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi.

...Myšlenky skautingu jsou stále aktuální....

Skrze pestrý program, který skauting nabízí, získáváte dobré návyky pro život ve společnosti a svou další činností jí prokazujete nezištnou službu. Naše země takové občany potřebuje.

PETR PITHART

místopředseda Senátu PSP ČR

Moje děti, David, kterému je dnes 40 let a o 5 let mladší Klára, byly vlastně celé své prodloužené dětství členy oddílu, který musel za minulého režimu všelijak měnit jméno, ale byl to oddíl skautský. Chvilkami jsme si se ženou říkali, že na ně oddíl má větší vliv než my.

Moje děti vyrostly ve skautu

Oddíl zkrátka ty naše děti spoluvychoval, mnoho dobrých vlastností mají právě odtud. Nebyly samy. Do oddílu jsem přivedl například malého Tomáše Pojara, dnes známého muže, ředitele nadace Člověk v tísni. Naopak já jsem se skrz tento oddíl seznámil s řadou pozoruhodných lidí – rodičů.

EVA HOLUBOVá

herečka

Skauting je hra, při které se naučíte žít v souladu s přírodou a myslet na bližního, jako na sebe samého.

A to je jedna z věcí, které jsem ve skautu prožila. I třeba v maličkostech, když na výletě přišel déšť a my kromě jedné měly všechny pláštěnky a v tu chvíli jsme se začali dohadovat, kdo z nás bude tak, jež ji schová.

václav marhoul

producent, režisér, foglarolog

Ten oddíl asi nebyl úplně dokonalý, ale pro mě dokonalým vlastně zůstal. Měl úžasnou celoroční náplň, učil nás žít čestně a já, pokud jsem denně neudělal dobrý skutek, jsem byl z toho úplně špatný.

Oddíl pro mě zůstal dokonalým ...

Oddílová činnost byla založena na lásce k přírodě a jejím pochopení. Do života mě v dětství asi nejvíc formovaly dvě věci: skautský oddíl a Jaroslav Foglar.

NELSON MANDELA

držitel Nobelovy ceny ze mír

Skautské hnutí je světovou jedničkou ve výchově mládeže. Pro současnou mládež Afriky je skauting mimořádně důležitý. Rozvíjí vlastenectví, morální hodnoty, odvahu, buduje charakter, sebedůvěru a společenskou odpovědnost.

Rozvinout svůj potenciál…

Motivuje mladé lidi k tomu, aby stoprocentně rozvinuli svůj potenciál.

FLASTR 2018 se blíží

 Blíží se začátek zaří 2018 a s ním i Zdravotnický kurz FLASTR.celá zpráva

Roverské setkání ROuRA 2018

Plzeňský kraj letos poprvé pořádá roverské setkání ROuRA.celá zpráva

Opravdu skautský ples 2018

Ani v roce 2018 nebude v plzeňské plesové nabídce chybět tradiční Opravdu skautský ples, neboli jedinečná akce, na které se sejdou skauti z celého Plzeňského kraje ve společenském.celá zpráva


Junák - český skaut, z. s.  |   Krajská rada Junáka Plzeňského kraje | ADMIN |  RSS
Maple webdesign