3.10.2018

Skauti v kraji

Za kolébku západočeského skautingu jsou považovány Domažlice, kde první skautský oddíl vznikl již na konci roku 1912 na základě přednášky A. B. Svojsíka. Skauting brzy zapustil kořeny v Plzni a Klatovech a zvláště po vzniku Československa se rychle šířil do dalších měst a obcí. První zákaz přišel ze strany nacistů v roce 1940, v květnu 1945 však došlo k rychlé obnově a nebývalému rozkvětu. S trochou nadsázky lze říci, že po válce se skautovalo v každé druhé vesnici. Po únoru 1948 byly oddíly postupně rušeny a činovníci byli perzekvováni. V krátkém období pražského jara byl skauting na dva roky  obnoven, definitivního vzkříšení jsme se dočkali až po sametové revoluci v roce 1989. Dnes máme skautské oddíly ve všech okresech Plzeňského kraje, v některých menších obcích dokonce vznikají nové. Členská základna v posledních letech trvale roste.

Skauti v Plzeňském kraji:

k 1. 1. 2019