Plzeňský kraj | kraj šesti řek | Junák - český skaut, Plzeňský kraj, z.s.

Významné akce v kraji

Jamboree v Západních Čechách

Už v prvních letech existence skautského hnutí v západních Čechách se konala setkání skautů z Plzně a okolí. Ta první mají tradici již z dvacátých let 20. století, Tato tradice byla obnovena v roce v roce 1996, kdy se v Plzni konalo první Západočeské skautské jamboree. Od té doby se tato setkání konají pravidelně každé třetí jaro. Tato jamboree přispívají k lepšímu poznání místních skautských oddílů a jejich vzájemné inspiraci k další zajímavé činnosti. Setkání jsou otevřená i pro oddíly z jiných okresů naší republiky i ze zahraničí. Plzeňský kraj se tak jakousi kolébkou českých skautských jamboree. Nápad regionálních jamboree díky Západočeským jamboree převzali i skauti v Pardubickém nebo v Moravskoslezském kraji. 

Díky zkušenostem organizátorů v Plzeňském kraji se v Plzni uskutečnilo také první novodobé národní jamboree s názvem Klíč 2008, na které přijelo více jak 2.300 skautů a skautek z celé České republiky a okolních zemí. Program na Klíči byl koncipován tak, aby byl nenásilnou formou účastníkům představen tzv. Nový program Junáka a  nové skautské stezky, které si před Klíčem odbyli svojí premiéru. 

V květnu roku 2004 hostil Plzeňský kraj také mezinárodní setkání skautů a skautek ze zemí NATO - Intercamp 2004. Setkání se konalo v kempu Sycherák poblíž Borku u Tachova a přijelo na něj necelých tři tisíce skautů a skautek z USA, Kanady, Velké Británie, Francie, Nizozemí, Belgie, Německa a České republiky.

SEZNAM velkých akcí V PLZEŇSKÉM KRAJI

FLASTR 2018 se blíží

 Blíží se začátek zaří 2018 a s ním i Zdravotnický kurz FLASTR.celá zpráva

Roverské setkání ROuRA 2018

Plzeňský kraj letos poprvé pořádá roverské setkání ROuRA.celá zpráva

Opravdu skautský ples 2018

Ani v roce 2018 nebude v plzeňské plesové nabídce chybět tradiční Opravdu skautský ples, neboli jedinečná akce, na které se sejdou skauti z celého Plzeňského kraje ve společenském.celá zpráva


Junák - český skaut, z. s.  |   Krajská rada Junáka Plzeňského kraje | ADMIN |  RSS
Maple webdesign