Plzeňský kraj | kraj šesti řek | Junák - český skaut, Plzeňský kraj, z.s.

Skautské vzdělávání

Junák - český skaut, Plzeňský kraj je pořadatelem celé řady vzdělávacích akcí, mezi které se - mimo jiné - řadí:

Informace o jednotlivých vzdělávacích akcích jsou distribuovány interními konferencemi kraje.
 
 

Čekatelský lesní kurz MOA

 Lesní kurz je zaměřen na přípravu ke složení čekatelské zkoušky, což je základní stupeň skautského vzdělání. Probíhá formou táborové letní části a jednoho závěrečného podzimního víkendového setkání, kde frekventanti skládají výše zmíněnou zkoušku. Kurz však není koncipován pouze jako jakési výukové soustředění, díky mnoha různým prožitkovým aktivitám se pro účastníky stává příležitostí prožít to, co jim běžná celoroční skautská činnost neumožňuje. Mezi velmi atraktivní součásti programu patří např. slaňování či hra všestrannosti Tajfun. Účastníci tak mají možnost strávit 11 dní v prostředí krásné táborové základny a především v atmosféře skautského přátelství.

Zdravotnický kurz

Krajská rada pořádá 40ti hodinový zdravotnický kurz po jehož absolvování úspěšní frekventanti získají kvalifikaci Zdravotník zotavovacích akcí. Letošním rokem počínaje Plzeňský skautský kraj získal akreditaci pro pořádání zdravotnického kurzu od MŠMT a tak absolventům vydáváme také dekrety platné i mimo naši organizaci. Kurz probíhá formou dvou víkendových soustředění zakončených závěrečnou zkouškou. Současně KRJ PK také pořádá 8 hodinový doškolovací zdravotnický kurz. 

FLASTR 2018 se blíží

 Blíží se začátek zaří 2018 a s ním i Zdravotnický kurz FLASTR.celá zpráva

Roverské setkání ROuRA 2018

Plzeňský kraj letos poprvé pořádá roverské setkání ROuRA.celá zpráva

Opravdu skautský ples 2018

Ani v roce 2018 nebude v plzeňské plesové nabídce chybět tradiční Opravdu skautský ples, neboli jedinečná akce, na které se sejdou skauti z celého Plzeňského kraje ve společenském.celá zpráva


Junák - český skaut, z. s.  |   Krajská rada Junáka Plzeňského kraje | ADMIN |  RSS
Maple webdesign