Plzeňský kraj | kraj šesti řek | Junák - český skaut, Plzeňský kraj, z.s.

Zdravotnický kurz

Aktuální kurzy

Flastr 2018

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA - 40 hod.)


Všeobecné informace

Cílem zdravotnického kurzu je připravit účastníka na to, aby dokázal zajistit základní péči o zdraví všech účastníků na akcích coby zdravotník zotavovacích akcí (ZZA).

Kurz zdravotník zotavovacích akcí

je definovaný ministerskou vyhláškou (rozsah min. 40 hodin), na jehož konci obdrží absolvent osvědčení o kvalifikaci ZZA.

S osvědčením získá absolvent i časově omezené oprávnění k výkonu funkce zdravotníka, které platí po dobu 4 let od data získání osvědčení. Po uplynutí lhůty je nutné si oprávnění prodloužit doškolovacím kurzem, aby mohl dotyčný na akcích Junáka zastávat funkci zdravotníka.

Zdravotnického kurzu se mohou zúčastnit i nečlenové Junáka starší 16-ti let (zdravotníkem ovšem může být jen osoba starší 18-ti let).

Doškolovací kurz zdravotníka zotavovacích akcí

prodlužuje platnost oprávnění k výkonu funkce zdravotníka o další 4 roky. Doškolení má časový rozsah min. 8 hodin. Po uplynutí 6 let od získání osvědčení nelze doškolovací kurz absolvovat, dotyčný se musí přihlásit opět na 40-hodinový kurz zdravotník zotavovacích akcí. Účastník musí být plnoletý.

 Důležité dokumenty

FLASTR 2018 se blíží

 Blíží se začátek zaří 2018 a s ním i Zdravotnický kurz FLASTR.celá zpráva

Roverské setkání ROuRA 2018

Plzeňský kraj letos poprvé pořádá roverské setkání ROuRA.celá zpráva

Opravdu skautský ples 2018

Ani v roce 2018 nebude v plzeňské plesové nabídce chybět tradiční Opravdu skautský ples, neboli jedinečná akce, na které se sejdou skauti z celého Plzeňského kraje ve společenském.celá zpráva


Junák - český skaut, z. s.  |   Krajská rada Junáka Plzeňského kraje | ADMIN |  RSS
Maple webdesign