3.10.2018

Krajská rada

Krajská rada Plzeňského kraje

předseda Marek Lukáš marek.lukas@skaut.cz
místopředseda Tomáš Chmelík (Čára) tomas.chmelik@skaut.cz
volená členka Olga Barochová (Oli)
volená členka Kateřina Podaná (Kačka)

ČLENOVÉ KRJ NA ZÁKLADĚ FUNKCE

krajský legát Kmene dospělých Pavel Pokorný (Slim)
krajská kapitánka vodních skautů Lucie Bláhová (Lůca)

REVIZNÍ KOMISE

předseda Ondřej Bluma (Hurvi)
členka Veronika Friebelová (Veverka)
členka Vendulka Melingerová (Endy)

ZÁSTUPCI OKRESŮ V KRJ PK

ORJ Domažlice Jan Kubát (Lump)
ORJ Klatovy Daniel Koželuh (Dan)
ORJ Plzeň – jih Tereza Zajícová (Myška)
ORJ Plzeň – město Jaroslav Liška (Smrček)
ORJ Rokycany Miloslav Žán (Sunar)

ČLENOVÉ VÝKONNÉ ČÁSTI KRJ PK

tajemnice Olga Barochová (Oli)
právní zpravodaj Kryštof Horn (Krasty)
mediální zpravodaj Radek Bouda (Šešulka)
technický zpravodaj Jiří Hais (Digi)
organizační zpravodajka Kateřina Podaná (Kačka)
hlavní správce základny Bílého orla Michal Mertens (Myšák)
zpravodaj pro registraci Ondřej Seidl ($krblík)
rádkyně západočeské družiny Svojsíkova oddílu Jaroslava Čížová (Jájina)
archivář David Koura (Dodýš)

ZÁSTUPCE KRAJE V JINÝCH JEDNOTKÁCH

zástupce v Náčelnictvu Junáka Martin Kolovský (Marťan)

Volení členové KRJ Plzeňského kraje byli zvoleni na řádném sněmu Plzeňského kraje dne 18. ledna 2020.